ES projektai

UAB „Europaviljonai“ siekia skaitmenizuoti su savo veikla susijusių verslo procesų atlikimą, panaudojant informacines technologijas ir sukuriant naują elektroninės prekybos platformą adresu www.uzupioarka.lt Elektroninės prekybos platforma adaptuota paslaugų teikimo veiklai ir leidžianti kompleksiškai automatizuoti tiek pardavimus, tiek ir kitus procesus. Tikimasi, kad įgyvendinamas projektas prisidės ir prie teikiamų  paslaugų modernizavimo, bus išnaudotos informacinių technologijų teikiamos galimybės, efektyviau panaudojami resursai ir galimybės. Greičiau apdorojami užsakymai, augantis paslaugų patikimumas bei tobulinamas jų valdymas didins įmonės patrauklumą ir konkurencingumą.

Projektas užtikrins ilgalaikį UAB „Europaviljonai“ konkurencingumą. Projekto idėją paskatino tiek finansiniai, tiek marketinginiai motyvai.

Projekto tikslas – įsidiegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto uždavinys – el. parduotuvės kūrimas.

Projekto veikla – klientų savitarnos sprendimų diegimas el. prekybos platformoje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra nuo 2022 m. vasario mėn. iki 2023 m. vasario mėn.

Bendra Projekto vertė yra 14 676,00 Eur. Finansavimo lėšos sudaro 11 007,00 Eur.

Projektas dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemone.