Nuomos ir transportavimo sąlygos

Nuomos ir transportavimo sąlygos

UAB „Europaviljonai“ bendrosios nuomos taisyklės

  1. Klientui užsakant inventorių ir paviljonus su atvežimu į renginio vietą – Nuomotojas pasirūpina pakrovimu, transportavimu, iškrovimu, išpakavimu (jeigu Klientas prašo), surinkimu (jeigu užsakomi surenkami stalai), sumontavimu (jeigu užsakomi paviljonai ir gringys). Kėdžių ir/arba stalų išdėliojimas pagal specialų Kliento planą apmokestinamas papildomai atskiru susitarimu. Po renginio Nuomotojas taip pat pasirūpina inventoriaus supakavimu; paviljonų išmontavimu; sukrovimu; transportavimu atgal į sandėlį. Šiuo atveju Klientas už nuomojamus daiktus (paviljonus, tekstile, baldus ir kt.) tampa atsakingas laikotarpiu nuo jų atvežimo į renginio vietą iki jų paėmimo iš renginio vietos.
  2. Klientas turėtų informuoti Nuomotoją apie sudėtingas pristatymo sąlygas: jeigu nėra privažiavimo mikroautobusu iki pat renginio vietos/salės ir patekimo į vidų vežimėliais; jeigu renginio patalpa aukščiau arba žemiau negu pirmas aukštas; jeigu yra aukščio ar svorio apribojimai įvažiavimui; jeigu yra atvežimo/išvežimo laiko apribojimai; ar kitos ribojančios sąlygos.
  3. Klientas turėtų informuoti Nuomotoją apie sudėtingas paviljonų ir grindų montavimo sąlygas: jeigu nėra privažiavimo mikroautobusu iki pat renginio vietos ir patekimo į renginio vietą; jeigu yra aukščio ar svorio apribojimai įvažiavimui; jeigu yra atvežimo/išvežimo laiko apribojimai; ar kitos ribojančios sąlygos. Taip pat būtina iš anksto Nuomininkui išsiaiškinti su Nuomotoju, ar numatoma renginio aikštelė/vieta yra tinkama paviljonų ir grindų montavimui: ar atitinka saugos reikalavimus, ar aikštelės paviršius tinkamas įtvirtinimui, ar aikštelės nuolydis ir lygumas yra tinkamas paviljonų ir grindų montavimui, ar numatytos aikštelės dydis yra tinkamas, ar numatytos vietos aukštis yra tinkamas ir kt.
  4. Klientui užsakant inventorių be Nuomotojo transportavimo paslaugos – Klientas privalo visą transportą, krovos darbus ir pakavimą vykdyti pats. Klientas įsipareigoja supakuoti inventorių taip, kaip paima iš Nuomotojo sandėlio, taip pat atsako už saugų jų transportavimą, krovimą, surinkimą ir bet kokį sugadinimą (laikotarpiu nuo inventoriuas paėmimo iš Nuomotojo sandėlio iki grąžinimo į sandėlį).
  5. Užsakant inventorių įprastam vienos dienos terminui, Nuomotojas inventorių įsipareigoja atvežti iš anksto sutartu laiko intervalu (pvz.: tarp 10–13 val.). Jeigu Klientas nori, o Nuomotojas gali – inventorius gali būti atvežti ir diena ar kelios dienos prieš renginį. Inventoriuas paėmimas iš renginio vietos įprastai vykdomas kitos dienos pirmoje pusėje (tarp 9-13val.), bet jeigu kažkuri pusė pageidauja (ir kita pusė sutinka) – galimas ir kitoks paėmimo laikas.
  6. Klientas turėtų informuoti Nuomotoją iš anksto, jeigu yra laiko apribojimų – pavyzdžiui, būtina paimti inventorių iš renginio vietos iki kitos dienos 8 val. ryto. Neinformavus Nuomotojo iš anksto (bent 7 kalendorinės dienos iki renginio pradžios) apie inventoriuas atvežimo/paėmimo laikų apribojimus visa galima atsakomybė dėl tokių apribojimų neįvykdymo tenka Klientui.
  7. Nuomotojas visada stengiasi užtikrinti inventoriaus švarą ir kokybę, visgi jeigu pristačius inventoriuas Klientas pastebėtų purvo dėmių, suplėšymų ar sulaužytų inventoriaus detalių – privalo nedelsdamas apie tai informuoti Nuomotoją ir sutarti tolimesnius žingsnius (inventorius su trūkumais gali būti pakeisti, pritaikyta nuolaida arba esant nedideliems trūkumams – sutvarkomi po šventės). Klientui nepateikus informacijos (su nuotraukomis) Nuomotojui apie inventoriuas su trūkumais prieš renginį (vos tik atvežus inventorių) laikoma, kad tokie trūkumai galėjo atsirasti dėl Kliento kaltės.
  8. Klientas iš savo pusės privalo užtikrinti išnuomoto inventoriuas švarą, saugumą ir naudoti tik pagal tiesioginę paskirtį. Klientas įsipareigoja grąžinti inventorių Nuomotojui švarius, ne prastesnės būklės, negu jį gavo iš Nuomotojo.
  9. Jeigu nėra sutarta kitaip – avansinis mokėjimas/užstatas imamas 50 proc. nuo visos užsakymo sumos (su transportu) rezervuojant inventorių. Šis avansinis mokėjimas nėra grąžinamas atšaukus užsakymą. Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją Nuomotojas įsipareigoja grąžinti avansinį mokėjimą/užstatą arba užskaityti šią sumą ateities užsakymams, jeigu renginio nebūtų galima organizuoti dėl LR įvestų apribojimų dėl Covid-19 pandemijos suvaldymo ir užsakymą tektų atšaukti dėl šios priežasties.
  10. Kadangi iš anksto rezervuojant inventorių klientui gali būti sunku tiksliai nustatyti reikalingą kiekį – prireikus Nuomotojas sutinka mažinti užsakomą kiekį ne daugiau negu 10 proc. (pvz.: užsakant 50 vnt. kėdžių, galima sumažinti kiekį iki 45 vnt. be jokių praradimų) apie mažinamą užsakomą kiekį būtina pranešti likus ne mažiau negu savaitei iki renginio pradžios. Informavus vėliau – lieka įsipareigojimas mokėti visą sutartą nuomos sumą. Nuomotojas taip pat sutinka mažinti atvežamus kiekius ir daugiau, tačiau sutarta suma gali būti mažinama ne daugiau negu 10 proc. (neskaičiuojant transporto kainos). Nuomotojas taip pat sutinka didinti užsakomą inventoriaus kiekį, jeigu tik pranešimo apie padidinamą kiekį metu dar turi laisvą reikiamą inventorių sutartai renginio datai.